Λογοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Λίγα λόγια για τη Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη,  διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας, της φωνής, και της μάσησης & κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Οι διαταραχές αυτές μπορεί να έχουν νευροαναπτυξιακή, εξελικτική, οργανική ή/και συναισθηματική αιτιολογία και επηρεάζουν τις δεξιότητες επικοινωνίας του παιδιού και τη δυνατότητα του να γίνει καταληπτό από το περιβάλλον του. Συνήθως εκδηλώνονται σε προσχολική ηλικία και είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα έτσι ώστε να οργανωθούν οι γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνικοποίηση του, η ομαλή μετάβαση του στο σχολείο και η μετέπειτα κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης, έτσι ώστε να προληφθούν και τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

Πότε είναι απαραίτητη η λογοθεραπευτική αξιολόγηση

Όταν το παιδί:

 • Δεν έχει καθαρή άρθρωση
 • Η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη
 • Δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο
 • Δυσκολεύεται να μάθει ή να ανακαλέσει καινούριες λέξεις
 • Δεν προσεγγίζει και δεν συνομιλεί κατάλληλα με τους συνομηλίκους του
 • Δυσκολεύεται να ξεκινήσει μια συζήτηση
 • Δυσκολεύεται να διατηρήσει μια συζήτηση και να μείνει εντός θέματος
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ακολουθήσει κοινωνικούς κανόνες
 • Επαναλαμβάνει συχνά λέξεις ή τραυλίζει
 • Δεν έχει σωστή ένταση, χροιά ή ροή κατά την ομιλία
 • Δυσκολεύεται κατά την μάσηση και την κατάποση

Υπηρεσίες Λογοθεραπείας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Στο ΕΜΨΥΧΟΝ Therapy το τμήμα Λογοθεραπείας επικεντρώνεται στην αξιολόγηση καθώς και στην θεραπευτική παρέμβαση, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, των διαταραχών που εμφανίζονται στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, στην άρθρωση και στη φωνή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσα από προσαρμοσμένες και σταθμισμένες δοκιμασίες είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και με άτυπη αξιολόγηση και κλινική παρατήρηση.  Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών και των κλινικών παρατηρήσεων, μαζί με στοιχεία από το ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψιν και προσωπικά χαρακτηριστικά και συνήθειες του κάθε παιδιού διαμορφώνονται οι θεραπευτικοί στόχοι και καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας και παρέμβασης. Οι θεραπευτικοί στόχοι αναπροσαρμόζονται και αλλάζουν πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και την ανάπτυξη του παιδιού.

Αξιολόγηση - Διάγνωση διαταραχών λόγου & ομιλίας

Στη διαδικασία της αξιολόγησης ο λογοθεραπευτής επιλέγει τις κατάλληλες δοκιμασίες (τεστ) που χορηγεί στο παιδί. Ολοκληρώνεται σε 1 έως 4 συνεδρίες με το παιδί, διάρκειας 45’ και 2 συνεντεύξεις με τους γονείς (στην αρχή για τη λήψη του ιστορικού & στο τέλος της αξιολόγησης για την ενημέρωση).

Αποκατάσταση - Θεραπεία διαταραχών λόγου & ομιλίας

Εάν εντοπιστεί κάποια διαταραχή λόγου ή ομιλίας, ο λογοθεραπευτής ενημερώνει τους γονείς, καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους και προγραμματίζονται συνεδρίες λογοθεραπευτικής αποκατάστασης. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 45’, η συχνότητα των συνεδριών είναι συνήθως 2 φορές την εβδομάδα και η χρονική διάρκεια συνολικά της λογοθεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται από τον βαθμό της δυσκολίας στο λόγο/ομιλία και τους θεραπευτικούς στόχους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται συνεδρίες ενημέρωσης με τους γονείς και επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού για ολοκληρωμένη φροντίδα.

Η λογοθεραπευτική διάγνωση και αποκατάσταση γίνεται μέσω παιχνιδιού, διασκεδαστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στην αναπτυξιακή ηλικία του κάθε παιδιού, με χρήση σύγχρονων και ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων  ώστε να δουλεύονται οι στόχοι ευχάριστα και δημιουργικά για το παιδί.

Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας Παιδιών

Στο EMPSYCHON THERAPY το τμήμα λογοθεραπείας αναλαμβάνει τη διάγνωση και αντιμετώπιση των ακόλουθων δυσκολιών:

Διαταραχές λόγου και ομιλίας

Σε αυτές τις δυσκολίες συγκαταλέγονται οι δυσκολίες στην

 • Άρθρωση (Δυσαρθρία): όταν το παιδί δεν παράγει σωστά όλους τους ήχους της γλώσσας του, ή η ομιλία του παιδιού είναι δυσκατάληπτη
 • Φωνολογία: όταν το παιδί μπορεί να αρθρώσει σωστά όλους τους ήχους της γλώσσας μεμονωμένα όμως αδυνατεί να τους παράγει σωστά μέσα στις λέξεις. Η συγκεκριμένη διαταραχή καθορίζει μια δυσκολία του παιδιού να μάθει και να οργανώσει το φωνολογικό σύστημα της γλώσσας του. Σε αυτήν την περίπτωση συγχέονται παρεμφερείς φθόγγοι και αντικαθιστώνται μέσα στις λέξεις, π.χ. αντί για δρόμος, το παιδί λέει βρόμος, ή αντί για θάλασσα, το παιδί λέει φάλασσα.
 • Στο λεξιλόγιο: όταν το παιδί δεν κατανοεί και δεν παράγει επαρκώς έννοιες και λέξεις, σύμφωνα με την αναπτυξιακή του ηλικία. Επίσης αν το παιδί δυσκολεύεται στην εκμάθηση και ανάκληση καινούριου λεξιλογίου.
 • Στην γλωσσική κατανόηση/έκφραση: όταν το παιδί δυσκολεύεται να κατανοήσει και να συντάξει σωστές γραμματικά και συντακτικά προτάσεις, με σωστή οργάνωση. Επίσης συμπεριλαμβάνει την ικανότητα του παιδιού να κατανοήσει και να εκτελέσει προφορικές οδηγίες, καθώς και να περιγράψει εικόνες και καταστάσεις, να αφηγηθεί γεγονότα και ιστορίες, και να μπορεί να εκφράσει το συναίσθημα του και τις σκέψεις του.

Διαταραχές στη Ροή και Ταχύτητα Ομιλίας

Τραυλισμός

Όταν η ροή του λόγου διαταράσσεται από ακούσιες επαναλήψεις ή παρατάσεις ήχων, συλλαβών, ακόμη και ολόκληρων λέξεων ή/και από ακούσιες άηχες παύσεις. Περίπου το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού τραυλίζει και συνήθως εμφανίζεται σε προσχολική ηλικία (μεταξύ 3 και 5 ετών). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παρέμβασης στον τραυλισμό. Η παρέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα, απευθείας με το παιδί, είτε έμμεσα μέσω των γονιών ή συνδυαστικά με τους δυο παραπάνω τρόπους. Στο EMPSYCHON THERAPY, εφόσον ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία και η αναλυτική συλλογή πληροφοριών του ιστορικού του παιδιού και της οικογένειας, καθορίζεται και το κατάλληλο για την περίπτωση πρόγραμμα παρέμβασης.

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή / Specific Language Impairment

Επηρεάζει τον τρόπο που το παιδί κατανοεί και παράγει λόγο. Εμφανίζεται στη νηπιακή ηλικία, όπου δυσχεραίνεται η ανάπτυξη του προφορικού λόγου αλλά συνοδεύει το άτομο στη σχολική ηλικία και ενήλικη ζωή. Είναι πολυπαραγοντικά τα αίτια της διαταραχής καθώς παίζουν ρόλο οργανικοί, περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες.  Δυσκολίες εξαιτίας της συγκεκριμένης διαταραχής μπορεί να εμφανίζονται στην προσοχή, ακουστική αντίληψη, μνήμη, γλωσσική κατανόηση (κατανόηση οδηγιών, ερωτήσεων, αφηγήσεων), γλωσσική έκφραση (φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία ανάκλησης λεξιλογίου, κατανόηση αφηρημένων εννοιών και μεταφορικού λόγου), εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ανάγνωση και γραφή. Στο EMPSYCHON ΤHERAPY τα προγράμματα θεραπείας είναι εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του παιδιού και τη συμμετοχή της οικογένειας, έτσι ώστε το παιδί να αναπτύξει τις γλωσσικές του δεξιότητες στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να μειωθούν οι δυσκολίες στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνικοποίηση.

Διαταραχές Χρήσης της Γλώσσας & Πραγματολογικές Διαταραχές

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Σημασιολογική, Πραγματολογική Διαταραχή

Το φάσμα του αυτισμού συμπεριλαμβάνει ένα εύρος νευροαναπτυξιακών διαταραχών, όπως τον αυτισμό, τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιορισμένη αλλιώς (ΔΑΔ-ΜΠΑ) και το σύνδρομο Άσπεργκερ. Τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Ανάμεσα στις δυσκολίες που εμφανίζονται συμπεριλαμβάνονται οι δυσκολίες στη σωστή βλεμματική επαφή, στην επεξεργασία ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, στην διάθεση για επικοινωνία, στην χρήση φαντασίας και στην ποιότητα του παιχνιδιού (έλλειψη συμβολικού παιχνιδιού), στον χαιρετισμό, στη διατήρηση συζήτησης, στην εναλλαγή σειράς, στη χρήση σωστής έντασης και χροιάς φωνής, στην περιγραφική και αφηγηματική ικανότητα και την εξαγωγή συμπερασμάτων, στην κατανόηση του χιούμορ, των αφηρημένων εννοιών και του μη κυριολεκτικού λόγου, στο διαχωρισμό της σημαντικής και σχετικής πληροφορίας από τη μη-σημαντική και σχετική, και άλλα. Ο λογοθεραπευτής εντοπίζει τους τομείς στους οποίους υπάρχει δυσχέρεια. Μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης βοηθάει το παιδί να αναπτύξει συγκεκριμένες και σημαντικές δεξιότητες,  εκπαιδεύει και “εκθέτει” το παιδί σε διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις για να μάθει να προσαρμόζεται αναλόγως και να αναπτυχθεί η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση και να διευκολυνθεί η σχολική εκπαίδευση.

Καθυστέρηση Λόγου

Όταν ένα παιδί πλησιάζει την ηλικία των τριών ετών και ο προφορικός του λόγος είναι ελάχιστα ή και καθόλου αναπτυγμένος θεωρείται πως υπάρχει καθυστέρηση λόγου. Μπορεί να παρατηρηθεί είτε κατά την έναρξη της ανάπτυξης της ομιλίας, όπου το παιδί έχει αργήσει να μιλήσει, είτε κατά την ανάπτυξη του λόγου όπου δεν αναπτύσσονται ισάξια όλοι οι τομείς του λόγου, παραδείγματος χάρη, η κατανόηση, η έκφραση, η δομή, κλπ. Συχνά παρατηρείται καθυστέρηση λόγου εξαιτίας

 • κάποιας διαταραχής (αυτισμός, αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, διαταραχή ελλειματικής προσοχής) ή νευρογενής διαταραχής (σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση)
 • κάποιας παθολογίας όπως βαρηκοΐα , ή την προσωρινή απώλεια ακοής λόγω συσσώρευσης υγρού στα αυτιά, κινητικές δυσκολίες,
 • της έλλειψης κινήτρου για επικοινωνία λόγω μειωμένων ερεθισμάτων ή έλλειψη ανάγκης για επικοινωνία
 • Κάποιας ψυχοσυναισθηματικής δυσκολίας όπως αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση, την άφιξη καινούριου μέλους στην οικογένεια, κλπ

Διαταραχές Φωνής

Κάποια παιδιά, είτε από οργανικούς είτε από συναισθηματικούς λόγους, χρησιμοποιούν λανθασμένα τις φωνητικές τους χορδές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τραυματίζονται οι φωνητικές χορδές και να δημιουργούνται συχνές λαρυγγίτιδες, φωνή με βραχνάδα, μειωμένη ένταση ή/και να χάνεται συχνά ολοκληρωτικά η φωνή. Οι συνεχείς τραυματισμοί οδηγούν στη δημιουργία φωνητικών κομβίων (γνωστοί και ως όζοι/κάλοι φωνητικών χορδών) που χρήζουν χειρουργική αφαίρεση. Η λογοθεραπεία στοχεύει στο να μάθει το παιδί να χρησιμοποιεί σωστά και με σωστή ένταση τις φωνητικές του χορδές.

Λογοθεραπεία Ενηλίκων

Διαταραχές Φωνής

Διαταραχές της φωνής/φώνησης και παθήσεις φωνητικών χορδών είναι όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στα τρία χαρακτηριστικά της φωνής: ύψος, ένταση και ποιότητα. Μια διαταραχή της φωνής μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, δυσκολία και κόπωση κατά την ομιλία. Τα σημαντικότερα αιτία που μπορεί να οδηγήσουν σε μια διαταραχή φωνής είναι τραύμα στις φωνητικές χορδές ή στον λάρυγγα, νευρολογικές ή και άλλες παθήσεις (π.χ. Νόσος του Πάρκινσον, μυασθένεια όγκοι στις φωνητικές χορδές ιογενής ή καρκινικοί),  γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παράλυση φωνητικών χορδών, γενετικές ανωμαλίες και ψυχολογικά αίτια. Τα συμπτώματα είναι βραχνάδα, τραχύτητα φωνής, εύκολη φωνητική κόπωση, μειωμένη ένταση φωνής, αυξημένη μυική ένταση, μειωμένη δυνατότητα διακύμανσης του ύψους της φωνής, αναπνευστότητα φωνής και αίσθηση πόνου στην περιοχή του λάρυγγα. Ομάδες υψηλού κινδύνου θεωρούνται άτομα που κάνουν κατάχρηση της φωνής τους, π.χ. εκπαιδευτικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, ή άτομα που εργάζονται σε θορυβώδη ή τοξικά για τη φωνή περιβάλλοντα.

Είδη Διαταραχών Φώνησης

 Στο EMPSYCHON Therapy παρέχεται αξιολόγηση/διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών φώνησης  εξαιτίας των παρακάτω διαταραχών:

 • Οζίδια, κάλοι, κομβία, κύστες φωνητικών χορδών
 • Πολύποδες φωνητικών χορδών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά
 • Χρόνια λαρυγγίτιδα
 • Καρκίνος του λάρυγγα
 • Πάρεση/ παράλυση φωνητικών χορδών
 • Σπασμωδική δυσφωνία
 • Δυσφωνία μυϊκής τάσης
 • Ψυχογενείς διαταραχές φώνησης
 • Δυσκολίες παραγωγής φωνής λόγου μετεγχειρητικού τραυματισμού

Η παρέμβαση στοχεύει στο να διδάξει στον θεραπευόμενο πως να χρησιμοποιεί τη φωνή του εύκολα, αβίαστα και καθαρά εκπαιδεύοντας τον να διαμορφώνει καταλλήλως τον φωνητικό μηχανισμό για τη σωστή φώνηση, ανεξάρτητα από την κλινική/οργανική εικόνα του λάρυγγα.

Αξιολόγηση - Διάγνωση διαταραχών Φώνησης

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε 1 έως 3 συνεδρίες με τον ενήλικα, διάρκειας 45’ όπου λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό και γίνεται χρήση κατάλληλων δοκιμασιών.

Αποκατάσταση - Θεραπεία διαταραχών Φώνησης

Εάν εντοπιστεί κάποια διαταραχή στη φώνηση ο λογοθεραπευτής μαζί με τον ενήλικο καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους και προγραμματίζονται συνεδρίες αποκατάστασης. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 45’, η συχνότητα των συνεδριών είναι συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα και η χρονική διάρκεια συνολικά της λογοθεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται από τον βαθμό της δυσκολίας και τους θεραπευτικούς στόχους.

Λογοθεραπεία Ενηλίκων