Ψυχοθεραπεία
και Συμβουλευτική

Υπηρεσίες για ενήλικες:

Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία ειναι μια γνωστικο-συναισθηματική διεργασία, που αποσκοπεί στο να διευκολύνει τον θεραπευόμενο να εκφράσει τις ανησυχίες του, τις δυσκολίες του και τους προβληματισμούς του, σε συνθήκες ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Απευθύνεται ενδεικτικά σε ανθρώπους που βιώνουν στρες, αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διατροφικές διαταραχές, πένθος, τραύμα, φοβίες, σε ζητήματα σεξουαλικότητας, γονεϊκότητας. Στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η διερεύνηση και η βαθύτερη κατανόηση των πηγών αυτών των δυσκολιών , η συνδέση τους με άλλες πτυχές της ζωής του ατόμου και η επεγεργασία τους. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 50’ και η συχνότητα διαμορφώνεται είτε εβδομαδιαία είτε ανα δεκαπενθήμερο. Η χρονική διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται απο τους θεραπευτικούς στόχους που θέτει ή και επαναπροσδιορίζει ο θεραπευόμενος σε συνεργασία με τον θεραπευτή του.

Ομαδική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η Συστημική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εμπεριέχει την έννοια των ανθρώπινων συστημάτων και ως εκ τούτου την ομαδική ψυχοθεραπεία. Η ένταξη ενός θεραπευόμενου σε ομαδική ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται μετά απο έναν κύκλο ατομικών συνεδριών και όταν ο ίδιος ο θεραπευόμενος σε συννενόηση με τον θεραπευτή του κρίνει κατάλληλη την χρονική στιγμή.  Οι ομάδες ψυχοθεραπείας είναι «ανοιχτές», δέχονται δηλαδή νέα μέλη και οι θεραπευόμενοι συνεχίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη – εξέλιξη στο πλαίσιο της ομάδας. Μέσα από τις διαφορετικές ιστορίες που αναδύονται από το εκάστοτε άτομο, δίνεται η ευκαιρία στον καθένα και την καθεμία να αλληλεπιδράσει με τα υπόλοιπα άτομα και να σχετιστεί με τρόπο ανατροφοδοτικό και θεραπευτικό. Οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται εβδομαδιαία σε σταθερή  μέρα και  η  διάρκεια της κάθε ομαδικής συνεδρίας είναι 2 ώρες. Ο θεραπευτής  είναι σταθερός, έχει τον  επιπλέον ρόλο του συντονιστή της ομάδας  και τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σεβασμό στους κανόνες της ομάδας, με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και ενσυναίσθηση.
Η Συστημική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εμπεριέχει την έννοια των ανθρώπινων συστημάτων και ως εκ τούτου την ομαδική ψυχοθεραπεία. Η ένταξη ενός θεραπευόμενου σε ομαδική ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται μετά απο έναν κύκλο ατομικών συνεδριών και όταν ο ίδιος ο θεραπευόμενος σε συννενόηση με τον θεραπευτή του κρίνει κατάλληλη την χρονική στιγμή.  Οι ομάδες ψυχοθεραπείας είναι «ανοιχτές», δέχονται δηλαδή νέα μέλη και οι θεραπευόμενοι συνεχίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη – εξέλιξη στο πλαίσιο της ομάδας. Μέσα από τις διαφορετικές ιστορίες που αναδύονται από το εκάστοτε άτομο, δίνεται η ευκαιρία στον καθένα και την καθεμία να αλληλεπιδράσει με τα υπόλοιπα άτομα και να σχετιστεί με τρόπο ανατροφοδοτικό και θεραπευτικό. Οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται εβδομαδιαία σε σταθερή  μέρα και  η  διάρκεια της κάθε ομαδικής συνεδρίας είναι 2 ώρες. Ο θεραπευτής  είναι σταθερός, έχει τον  επιπλέον ρόλο του συντονιστή της ομάδας  και τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σεβασμό στους κανόνες της ομάδας, με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και ενσυναίσθηση.

Θεραπεία ζεύγους

Η συντροφική σχέση περνάει απο διάφορες φάσεις και συχνά παρουσιάζονται δυσκολίες που αφορούν:

 • σε έναν δυσλειτουργικό τρόπο επικοινωνίας (καυγάδες, εντάσσεις, πληγωμένα συναισθήματα), χωρισμό, διαζύγιο, απιστία, βία, κακοποίηση
 • σε δυσκολία οργάνωσης της  ενήλικης ζωής (φροντίδα παιδιών, υποχρεώσεις- ισορροπία στο δούναι και λαβείν, συναισθηματική παραμέληση μεταξύ των συντρόφων)
 • σε δυσκολία στην μετάβαση απο την μια φάση του κύκλου της ζωής σε μια άλλη (απόκτηση παιδιών, ενηλικίωση παιδιών)
 • σε ζητήματα σεξουαλικότητας (σεξουαλικά προβλήματα, σεξουαλικές πρακτικές)
 • σε δυσκολίες με τις οικογένειες καταγωγής των συντρόφων
 • σε έλλειψη προσωπικών ή κοινών σχεδίων για το μέλλον
 • σε συδυασμό των παραπάνω θεμάτων

Το ζευγάρι προσέρχεται απο κοινού στις συνεδρίες και ορίζει με τον θεραπευτή ζεύγους την θεματολογία και τους θεραπευτικούς στόχους.

Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία συνίσταται στην συμμετοχή των μελών μιας οικογένειας  για έναν αριθμό συνεδριών. Τα μέλη της οικογένειας εστιάζουν στο «εδώ και τώρα» των σχέσεων τους μέσα στην οικογένεια, στους ρόλους και τις «συμμαχίες», στα μηνύματα που ανταλλάσουν, στον τρόπο που σφυριλατούνται ή αποφεύγονται οι δεσμοί, στο πως οι βιοποριστικές ανάγκες  και τα αναπόφευκτα δύσκολα γεγονότα της ζωής  επηρεάζουν την αμοιβαιότητα των σχέσεων μεταξύ τους. Η οικογενειακή θεραπεία προσφέρει στα μέλη της οικογένειας την ευκαιρία να επικοινωνήσουν βαθύτερα ζητήματα που τους απασχολούν, θέαση στον τρόπο που επικοινωνούν και επιλογές ανάπτυξης νέων τρόπων αλληλεπίδρασης.

On line Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Στο EMPSYCHON THERAPY παρέχουμε συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, με χρήση εφαρμογών μέσω διαδικτύου (skype, zoom κτλ.) για όσους π.χ. διαμένουν στο εξωτερικό ή έχουν δυσκολία να μεταβούν στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή.

Στην on line ψυχοθεραπεία ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο, όπως και στις δια ζώσης συνεδρίες. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συμβουλευτική ενηλίκων

Η Συμβουλευτική αποτελεί μια βραχείας διάρκειας υποστήριξη, με συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών (συνήθως 6-12). Αποσκοπεί να βοηθήσει  το άτομο σε θέματα:

 • Επαγγελματικά( σταδιοδρομία, επιλογή επαγγέλματος, επαγγελματική εξέλιξη, αλλαγή καριέρας)
 • Σχέσεων (συντροφικότητα, διαζύγιο, φιλίες – κοινωνικότητα)
 • Διατροφής (διατροφικές διαταραχές)
 • Κρίσεις πανικού / ψυχοσωματικές διαταραχές/στρες
 • Υποστήριξη γονιμότητας, υιοθεσίας, γονεϊκότητας
 • Σεξουαλικότητας

Συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων έχει στόχο να διερευνηθούν και να συζητηθούν θέματα γονεϊκής συνεργασίας, καταμερισμού γονεϊκών ευθυνών, εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου, λήψης αποφάσεων στην ανατροφή των παιδιών, προσδοκιών απο τον εαυτό τους, τον άλλο γονέα και τα παιδιά τους. Τα κατάλοιπα και οι πρώιμες εμπειρίες των γονέων είναι δυνατόν να περιορίσουν και να επηρεάσουν την ικανότητα για διατήρηση στενών σχέσεων κατά την ενήλικη ζωή τους και για άσκηση ουσιαστικού γονικού ρόλου. Επίσης, η Συμβουλευτική Γονέων παρέχει υποστήριξη σε γονείς που έχουν πάρει ή σκοπεύουν να πάρουν διαζυγιο και επιθυμούν να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθηματα σε αυτή την φάση των έντονων αλλαγών και των νέων ισορροπιών.

Υπηρεσίες για παιδιά & εφήβους:

Αξιολόγηση & διάγνωση ψυχολογικών δυσκολιών παιδιών & εφήβων

Η φάση της αξιολόγησης – διάγνωσης αποτελεί προετοιμασία  για την θεραπεία του παιδιού ή του εφήβου. Αρχικά ο ψυχοθεραπευτής συναντιέται με τους γονείς, χωρίς να παρευρίσκεται το παιδί, όπου οι γονείς μιλάνε για το αίτημα (τι απασχολεί τους ίδιους και το παιδί) και γίνεται λήψη ιστορικού. Ακολουθούν 4 συνάντησεις  του ψυχοθεραπευτή με το παιδί, διάρκειας  50΄, όπου γίνεται ανίχνευση των θεμάτων που το απασχολούν μέσα απο την παρατήρηση, την αυθόρμητη συζήτηση, το ιχνογράφημα, το ελεύθερο παιχνίδι αλλά και την χορήγηση προβολικών τεστ όπως το C.A.T – T.A.T. κ.α. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την συνάντηση ενημέρωσης των γονέων από τον ψυχοθεραπευτή.

Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Η ψυχοθεραπεία του παιδιού & του εφήβου βοηθάει να ξεπεραστούν ψυχολογικές  δυσκολίες όπως άγχος, εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, φοβίες, αυτοτραυματικές συμπεριφορές, εγκόπριση /ενούρηση, να διαχειριστούν επώδυνες καταστάσεις και τραύματα π.χ. πένθος, διαζύγιο γονέων, υιοθεσία, σοβαρές ή απειλητικές για την ζωή ασθένειες, μακροχρόνιες νοσηλείες, να αυξήσουν την εσωτερική τους ασφάλεια /αυτοεκτίμηση, να μάθουν να εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, να επεξεργαστούν και να αλλάξουν συμπεριφορές που έχουν αρνητικές επιπτώσεις, να αναπτύξουν ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες. Τα ψυχοθεραπευτικά μέσα ποικίλουν και ενδεικτικά κάποια απο αυτά είναι το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι κατασκευές, το παιχνίδι ρόλων, το ταξίδι στην φαντασία, η χρήση βιβλίων και ιστοριών, οι βιωματικές ασκήσεις. Οι συνεδρίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες, η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 50’ και η χρονική διάρκεια εξαρτάται απο τους θεραπευτικούς στόχους.

Ομαδική ψυχοθεραπεία εφήβων

Η ομαδική ψυχοθεραπεία εφήβων είναι μια σύγχρονη μορφή θεραπείας, ιδιαίτερα επικοδομητική που ενεργοποιεί  τους εφήβους. Οι έφηβοί έχουν την ευκαιρία να διευρευνήσουν τον εαυτό τους μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας, να συνδιαλλαγούν, να μοιραστούν και να ακροαστούν προβληματισμούς,να ανακαλύψουν πως αλληλεπιδρούν και πως σχετίζονται.  Στην ομαδική ψυχοθεραπεία οι έφηβοι μιλούν για τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους και την κοινωνικοποίηση, την σεξουαλικότητα, την εικόνα του εαυτού, την συναισθηματική διαφοροποίηση.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε εφήβους που έχουν  κάνει συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας, έχει διάρκεια 2 ώρες και συχνότητα εβδομαδιαία σε σταθερή μέρα και ώρα.